Historia

Do dziś nie znamy pełnej historii starego budynku Ratusza mieszczącego się na Placu Piłsudskiego. Nieznana jest data i cel jego powstania. Korzystając z historii miasta Ogrodzieniec i książki Wspólna pamięć, wspólna fotografia Ogrodzieniec portret miasta
i mieszkańców sporządzono zarys historyczny Ratusza.

Ratusz znajduje się w północno-zachodnim narożniku rynku. Został wybudowany z kamienia i cegły stanowiąc za czasów sprawowania władzy przez wójta Stanislaus Advocatus de Ogrodenecz rodzaj obronnego dworku, otoczonego ze wszystkich stron murem.
W owym czasie znajdowała się tam sala narad, a obok biura wójta również pokoje gościnne. W części południowej od podwórka ratuszowego prowadziła szeroka brama wjazdowa. Wokoło ratusza na rynku znajdowały się domy włościan. Okna wszystkich budynków były zwrócone na rynek, a do każdej posesji prowadziła szeroka brama.
W XVII wieku Ogrodzieniec był ruchliwym miastem handlowym, a w Ratuszu w owym czasie prawdopodobnie działała rada miejska. Do 1940 r. zachowała się pieczęć Ogrodzieńca z herbem z 1718 roku, posiadała średnice około 2,6 cm, obrzeże przedstawiało kształt greckiej litery omega. Na jej obwodzie znajdował się łaciński napis świadczący, iż jest to pieczęć miasta Ogrodzieniec. W środku pieczęci znajdował się herb, podobny do herbu Bonerów lub Gozdawy: jest to trójliścienna podwójna linia, przy czym boczne liścienie nie przylegają do środkowego jak w herbie Bonerów czy Dorydy, a na obwodzie pieczęci był napis „Sigylium Oppidi Ogrodzieniec” (pieczęć miasta Ogrodzieniec). 

W 1866 roku car odebrał prawa miejskie Ogrodzieńcowi. Ratusz został sprzedany Filipowi Krawczykowi, który w pomieszczeniach Ratusza urządził restaurację "Pod Zamkiem" oraz sklep ogólny. Budynek przestał już być siedzibą i symbolem miasta Ogrodzieniec, stał się zajazdem dla podróżnych i miejscem spotkań miejscowych włościan.

Po Filipie Krawczyku majątek odziedziczył syn Stefan Krawczyk i jego żona Franciszka. Oboje czynnie udzielali się w życiu Ogrodzieńca, Stefan był komendantem Straży Pożarnej, a Franciszka działała w Kole Gospodyń Wiejskich jako skarbniczka. Wiele organizacyjnych spotkań odbywało się w budynku Ratusza.  Filip Krawczyk do 1939 roku prowadził restaurację „Pod Zamkiem”.
W XX wieku budynek Ratusza został podzielony na dwie części pomiędzy spadkobierców po Stefanie Krawczyku. Od strony Kościoła mieścił się zakład fotograficzny (zielona część budynku),
natomiast z drugiej strony prowadzono bar.
W 2005 roku Marzanna i Stanisław Jagła kupili Ratusz. Budynek był bardzo zaniedbany
i wymagał całkowitej przebudowy oraz modernizacji.
Warto wspomnieć, iż Ratusz wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków.
Modernizacja w Ratuszu przebiegała pod ochroną konserwatora.
Od 2010 roku świadczone są usługi gastronomiczne w restauracji, natomiast w 2014 roku udostępniane zostały pokoje gościnne dla Gości.
© 2019 gosciniecwratuszu.pl - All Rights Reserved.